« Takaisin

Haaste: Vieraskasvien torjuminen

WWF Suomi sekä Allergia- Iho ja Astmaliitto haastavat kunnat toimimaan haitallisten vieraskasvien torjumiseksi

Kunnilla keskeinen rooli haitallisten vieraslajien torjunnassa 

EU:ssa on säädetty haitallisiksi vieraskasvilajeiksi jättipalsami ja jättiputket. Nyt kesällä Suomen kansalliseen listaan on tulossa mukaan kurtturuusu, komealupiini, japanintartar ja jättitatar. Näiden lajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on lailla kielletty. Kiinteistön omistajan on poistettava luonnon monimuotoisuutta tai ihmisen terveyttä uhkaavat esiintymät. Nämä ovat kaikki melko yleisiä Suomessa, joten tarvitsemme yhteistyötänne niiden torjumiseen.

Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma, joten niiden torjumiseen ja leviämisen ehkäisyyn pitää tarttua nyt. Haitallisilla vieraslajeilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemien toimivuuteen, ihmisten terveyteen sekä myös maa- ja metsätalouteen. 

Kunnat ovat avainasemassa monien haitallisten vieraslajiesiintymien hävittämisessä, sillä vain koordinoidulla ja pitkäjänteisellä torjuntatyöllä on pysyviä vaikutuksia. Koska resurssit ovat ymmärrettävästi niukat, tarvitsemme kaikki tueksemme myös aktiivista kansalaisia. Talkoolaiset kuitenkin tarvitsevat usein tukea tai apua (työvälineet, kuljetus, jätteen hävitys, tiedotus, luvat) torjuntatalkoiden järjestämisessä. Monessa kunnassa tämä onkin otettu osaksi normaalia kunnan ympäristönsuojelutyötä, mutta lisää kattavuutta ja resursseja tarvitaan nyt.

Haastamme kaikki Suomen kunnat vieraslajityöhön ja torjumaan haitalliset vieraslajit:

• Kartoittakaa haitallisten vieraskasvilajien esiintymät kunnan mailta ja laatikaa suunnitelma esiintymien hävittämiseksi. Huomioikaa esiintymien torjunnan edellyttämä resurssi vuosittaisissa työajoissa ja kustannuksissa.  
• Kutsukaa vapaaehtoisia mukaan ja tiedottakaa kuntalaisia vieraslajien haitoista ja tukekaa kuntalaisia harjoittamaan vieraslajitorjuntaa ja jakakaa torjuntakeinovinkkejä. Kiinteistön omistajan on poistettava luonnon monimuotoisuutta tai ihmisen terveyttä uhkaavat esiintymät.
• Allergia-, Iho- ja Astmaliiton ja WWF Suomen yhteinen Terve askel luontoon -hanke auttaa aktivoimaan suomalaisia vieraskasvien torjuntaan järjestämällä koulutusta ja talkoita. Ottakaa yhteyttä hankekoordinaattoriin Tiina Parkkimaan, tiina.parkkima@allergia.fi, p. 040 145 8288. 

Lisätietoja haitallisista vieraslajeista ja niiden torjumisesta löytyy kansallisesta vieraslajiportaalista www.vieraslajit.fi sekä vieraslajioppaasta www.luontoaskel.fi.


Parhain yhteistyöterveisin,

Jari Luukkonen
suojelujohtaja
WWF Suomi

Ilkka Repo
toimitusjohtaja
Allergia- Iho- ja Astmaliitto