Valtimon koulussa julistetaan haettavaksi

  1. erityisluokan päätoiminen tuntiopettajuus 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,
  2. esiluokan päätoiminen tuntiopettajuus 1.8.2018 - 31.7.2019 ja
  3. kotitalouden (10 vvt) tuntiopettajuus 9.8. - 21.12.2018.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Viroissa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Valittujen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakemukset, johon tulee liittää CV, osoitetaan rehtori Tiina Kärkkäiselle sähköpostitse etunimi.sukunimi@valtimo.fi. Hakuaika päättyy to 29.3.2018 klo 15.00.
Lisätietoja p. 04010 41101.

15.3.2018 REHTORI