*************************************************************************************************

Valtimon kunta hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen monitaitoista, yhteistyökykyistä ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevää kiinteistönhoitajaa.

Tehtävään sisältyvät kunnan ylläpitämien rakennuskiinteistöjen kiinteistönhoito-, -huolto ja kunnossapitotehtävät koostuen normaalien rakennusteknisten ja ulkoaluetöiden lisäksi nykyaikaiseen talotekniikkaan kohdistuvista ammattimiestöistä vesijohto- ja viemäröinti- sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien sekä sprinklaus- ja paloilmoitinjärjestelmien osalta.

Edellytämme em. tehtäviin soveltuvaa koulutusta (kiinteistönhoitajan tutkinto) ja käytännössä hankittua kokemusta vastaavista kiinteistönhoidon ammattimiestehtävien hoitamisesta sekä hyvää tietotekniikan hallintaa. Myös nykyaikaisten kiinteistöautomaatiojärjestelmien tuntemus edesauttaa tehtävän hoitamisessa. 

Valittavan henkilön on sitouduttava osallistumaan vuorollaan varallaoloon ns. kiinteistöpäivystysrenkaaseen, jonka tehtävät kohdistuvat rakennuskiinteistöjen lisäksi kunnan vesihuoltolaitoksen, sekä kaukolämpölaitoksen järjestelmiin ja prosesseihin.

Edellytämme positiivista asennetta ja jämäkkää otetta työntekoon, omatoimisuutta, yhteistyö- ja sopeutumiskykyä monipuolisiin ja vaihteleviin työtehtäviin sekä tarvittaessa valmiutta lisäopiskeluun.

Tehtävään valittavalta edellytetään oman auton käyttöä työtehtävien hoitamisessa ja B-luokan ajokortin mukaista voimassa olevaa ajo-oikeutta.

Palkkaus on TS:n mukainen ja työaika 38,75 h viikossa. Valtimon kunta on savuton työpaikka.

Toimi täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset liitteineen tulee osoittaa ja toimittaa Valtimon kuntaan 16.08.2018 klo 12.00 mennessä sähköpostilla matti.makela@valtimo.fi

Lisätietoja:

tekninen johtaja Ari Jaaranen

puh. 040 104 1301, email: ari.jaaranen@valtimo.fi

(Huom: lomalla 10.08.2018 alkaen)

 

kuntatekniikan päällikkö Matti Mäkelä

puh: 040 104 1304, email: matti.makela@valtimo.fi

(Huom: paikalla 13.08.2018 alkaen)

 

Valtimolla 01.08.2018

 

TEKNINEN TOIMI

*************************************************************************************************

Pielisen Karjalan lomituksen paikallisyksikössä on avoinna kolme maatalouslomittajan paikkaa

Kyseessä on maatalouslomittajan tehtävät lähinnä lypsykarjatiloilla Pielisen Karjalan alueella.

Hakijoilla on oltava parsi- ja robottilypsytaito. Pienkuormaajan-, Varmon- ja traktorin käyttötaito katsotaan eduksi.

Tehtävissä vaaditaan ehdottomasti suomen kielen taito.

Lisätietoja:

Erja Pelkonen, 040 104 1014, erja.pelkonen@valtimo.fi
Marjut Härkin, 040 104 1008, marjut.harkin@valtimo.fi
Riitta Juntunen, 040 104 1010, riitta.juntunen@valtimo.fi