Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa perusopetuksen jälkeen koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jäävät nuoret ja ohjata heidät elämäntilannettaan vastaavien palveluiden piiriin. Erityisen huomion kohteena ovat 15–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun aktiivisen toimenpiteen ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle.

Etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut

Saatuaan tiedon nuoresta etsivä nuorisotyöntekijä on yhteydessä nuoreen ja tarvittaessa myös nuoren vanhempiin/huoltajiin. Hän kartoittaa nuoren tilanteen ja käynnistää neuvontapalveluprosessin yksilölliset tavoitteet ja tarpeet huomioiden. Palveluihin kuuluvat muun muassa opiskelupaikan tai työharjoittelupaikan hakemisessa avustaminen, tutustumisvierailut, ryhmätoiminta, jalkautuva palveluohjaus (asioiden hoito Te-toimisto, Kela) ja laaja-alainen elämänhallinnan tukeminen. Keskeisiä teemoja ovat useimmiten koulutukseen ja työhön liittyvät asiat. Tapaamisten aikana voi pohdiskella myös muita tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä asioita.

Etsivän nuorisotyön yhteystiedot

Etsivä nuorisotyöntekijä
Matti Jantunen
Kunnantie 1
75700 Valtimo
p. 050 359 8643
matti.jantunen(at)valtimo.fi

 

Time Out ! Aikalisä !

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -tukipalvelu on tarkoitettu kutsuntaikäisille nuorille miehille ja varusmies- ja siviilipalvelusikäisille miehille ja naisille.
 
Tukipalvelussa nuori saa
  • oman nimetyn ohjaajan
  • tukea elämäntilanteen selvittelyyn
  • apua parhaiden ratkaisujen löytämiseen 
  • tietoa ja ohjausta palveluihin.
Aikalisäohjaaja:
Matti Jantunen
Kunnantie 1
75700 Valtimo
p. 050 359 8643
matti.jantunen(at)valtimo.fi