Kunnan keskushallinnossa hoidetaan kunnanhallituksen ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät.

Valtimolla keskushallinnossa työskentelevät seuraavat henkilöt:

kunnanjohtaja          Leena Mustonen     04010 41001

vs. hallintojohtaja     Arja Tervonen         04010 41002

arkistonhoitaja         Tarja Hilonen          04010 41003 (kirjaamo)       

toimistosihteeri        Merja Meriläinen    04010 41004