Hyödyllisiä linkkejä

Perhepalveluopas

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 -2016

Lomakkeita

Turvakotipalvelu on nykyisin valtiorahoitteista ja sitä kautta asiakkaille + kunnille maksutonta palvelua. Pohjois-Karjalassa on vain yksi turvakoti, ja se sijaitsee Joensuussa. Linkki turvakodin sivuille http://www.joensuu.fi/joensuun-turvakoti

Valtimon kuntalaiset voivat maksutta ja anonyymisti käyttää sekä Kajaanin että Joensuun perheasiain neuvottelukeskusten palveluita. Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua ja perheneuvontaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän erilaisissa kriisitilanteissa.

Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus:  ·         http://www.kajaaninseurakunta.fi/pages/apua/perheneuvonta.ph

Joensuun perheasiain neuvottelukeskus: http://www.joensuunevl.fi/apua+ja+tukea/parisuhdeneuvonta/