Päivähoito

Lasten päivähoito tuotetaan Valtimolla päivähoitolain ja -asetuksen mukaisena. Päivähoidon tarkoitus on tukea kotien kasvatus- ja koulujen opetustehtävää sekä elinkeinoelämää ja se pyritään erityishuollon ohella kytkemään tukemaan ennaltaehkäisevää lastensuojelua.

Valtimon kunnassa päivähoitoa järjestetään päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoidossa.

 

Yhteystiedot:

Päivähoidon johtaja
Sanna Valjus
Puh. 04010 41221
E-mail: sanna.valjus(at)valtimo.fi

Lomakkeita:

Päivähoitohakemus

Kunnallisesta varhaiskasvetuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Ilmoitus keskimääräisestä viikkotuntimäärästä

Tuloselvitys päivähoitomaksun määräämistä varten

 

Suunnitelmat ja strategiat:

Varhaiskasvatussuunnitelma