Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Se on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.
Perusopetuksen tavoitteena on opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä turvata kaikille yhdenvertainen koulutuksellinen perusta.

Perusopetusta järjestetään Valtimon yhtenäiskoulussa, joka käsittää esiopetuksesta lukioon olevat ikäluokat.

Perusopetuksessa tehdään myös vahvaa kehittämistyötä eri hankkeiden kautta.
Käynnissä olevia hankkeita ovat mm. Nordplus-projekti, koulutuksellinen tasa-arvo ja kerhotoiminnan kehittäminen.

Oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan oppilaskuntatoiminnan kautta. Koulukiusaamisen ennaltaehkäisemistä ja varhaista puuttumista varten noudatetaan KiVa koulu- ja Verso-toimintamalleja.

Valtimon kunnan koulukuljetusoppaan ja koulukuljetuksia koskevat periaatteet löydät täältä.