Teknisen toimen tehtävänä on peruspalveluluontoisesti ylläpitää ja kehittää turvallista ja toimivaa elinympäristöä tuottamalla kuntalaisille yhdyskuntateknisiä palveluja ja kiinteistöpalveluja kunnan muille hallintokunnille. 
 
 
Teknisen toimen hallinnosta vastaa tekninen lautakunta. Sen vastuualueeseen kuuluu talon- ja yhdyskuntatekniikan rakentamisesta päättäminen 170 000 euron investointiin saakka 
 
Hallinnon tehtäviin kuuluu myös:
 
 
  • Kunnossapito- ja käyttötehtävät 
  • Siivous- ja ruokahuolto 
  • Maa- ja metsätilojen hoito 
  • Liikuntapaikkojen ylläpito 
  • Liikenneturvallisuustyö 
  • Palo- ja pelastustoimi 
  • Asiakaspalvelu, työllisyysasiat 
  • Laskujen maksatus ja tuntipalkat  
Henkilöstö:
 
Olemme täyttämässä kunnaninsinöörin virkaa.
​Hallinnollisia, vikravastuulla olevia tehtäviä hoitaa
​kunnanjohtaja Leena Mustonen
 
Teknisluonteisissa asioissa voitte ottaa yhteyttä
​työnjohtaja Matti Mäkelään
 
Teknisen toimen päävastuualueen päällikkö
Kunnaninsinööri
 
Puh. 04010 41301 
E-mail: 
 
Työnjohtaja Matti Mäkelä
puh. 04010 41304
Email: matti.makela(at)valtimo.fi
 
 
Toimistosihteeri Pekka Ratilainen (työvapaalla 13.11.2017 - 11.11.2018)
Sijaisena Pekka Kuittinen
Puh. 04010 41303
E-mail:  pekka.kuittinen(at)valtimo.fi
- asiakaspalvelu ja rakennuslupahakemusten vastaanotto ja esivalmistelu 
- vesi- ja jätevesilaskutus, aluelämpölaskutus 
- vesi- ja jätevesikuluttajien liittymissopimusten siirrot 
 
Toimistosihteeri Seija Kalilainen
Puh. 04010 41302
E-mail: seija.kalilainen(at)valtimo.fi
- asiakaspalvelu
- kokoustilojen varaus
- laskujen maksatus