TILASTOTIETOJA VALTIMON KUNNASTA

Asukasluku 31.12.2013


2379

Kokonaispinta-ala


838,17 km2

- josta vesistöjä


37,81 km2

Väestöntiheys

2,97 henk/ km2

 

Väestön ikärakenne 31.12.2013  2379
0-14 v 315
15-29 v 232
30-44 v 296
45-59 v 585
60-74 v 614
75--> v 337

 

ELINKEINORAKENNE 2011

ELINKEINOT

TYÖLLINEN
TYÖVOIMA

%

Maa-, metsä- ja metsätalous

226

 
Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri-ja jätehuolto

 6

 
Teollisuus

56

 
Rakentaminen

69

 
Tukku- ja vähittäiskauppa;Kuljetus ja varastointi;
Majoitus- ja ravitsemistoiminta

 130

 
Informaatio ja viestintä

   5

 
Rahoitus, ja vakuutustoiminta

   8

 
Kiinteistöalan toiminta

  3

 
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta                            

62

 
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys-ja sosiaalipalvelut

239

 
Muut palvelut 22  
Tuntematon   13  
Yhteensä


839