Tuloveroprosentti                                                   21,00 %

 

Kiinteistöveroprosentit

- yleinen                                                                  0,95 %

- vakituinen asunto                                                 0,43 %

- muut asuinrakennukset                                        0,95 %

- yleishyödyllisessä käytössä oleva rakennus        0,00 %