Vesihuoltolaitos

Tulospaikan esimies
Kunnainsinöörin virkatehtäviä hoitava henkilö

 

Puh. 04010 41301
E-mail:  (at)valtimo.fi

 


Vesihuoltolaitoksen hoitaja
Asko Partanen
Mp.  04010 41316
- Vesimittarin vaihtopyynnöt
- Kokkosärkän, Nuolikosken ja
  Juposärkän vedenottamot
- Siirtoviemäri ja tasausallas

Päivystävä laitosmies
Puh. 0401041309     

Vesijohtoverkosto kattaa keskustan kaava-alueen lisäksi keskeisimmät alueet myös sivukyliltä.

Kunnan jätevedet kootaan tasausaltaalle, josta ne johdetaan siirtoviemäriä myöten Nurmeksen jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemärin yhteispituus on 37581 m. Nurmeksen kaupungin viemärilaitos hoitaa jätevedenpuhdistuksen yhteistyösopimuksen mukaisesti.