Tervetuloa Pielisen Karjalan lomituksen kotisivuille

Tiedote paikallisyksikön alueen maatalousyrittäjille

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluja koskevat lainmuutokset on vahvistettu 30.12.2015.

Asiasta lisää STM:n tiedotteessa, joka löytyy linkistä: STM:n tiedote 30.12.2015.

Lainmuutoksesta löytyy tietoa myös Melan tiedotteesta, joka löytyy linkistä: MELAN tiedote.

1.1.2016 voimaan astuvat uudet lait, löytyvät linkistä: Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelujen muuttamisesta ja laki turkistuottajain lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta.

Sijaisapua on jatkossa haettava kirjallisesti ennen lomituksen alkamista.  Tämä koskee sekä paikallisyksikön lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestetyssä lomituksessa olevia.

Sijaisapuhakemuksen voi tehdä lomitusnetissä, paikallisyksikön sivuilla olevalla lomakkeella "sijaisapuhakemus" , sähköpostilla tai tekstiviestillä.