aamu ja iltapäiväkerho

Navigaatiovalikko

Murupolku

aamu ja iltapäiväsuunnitelma

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Valtimolla järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa Valtimon koululla. Toiminta on tarkoitettu kaikille esikoululaisille sekä 1-2 –luokkien ja erityisopetuksen oppilaille.  Iltapäivätoiminnasta saa tarkempia tietoja Valtimon koulun rehtorilta p. 0401041101. Aamu- ja iltapäivätoiminnan puhelinnumero on 0401041108.

Kunnanhallitus määrittelee iltapäivätoiminnasta perittävän kuukausimaksun. Maksu on tällä hetkellä alle 10 hoitopäivää kuukaudessa 4,00 e/päivä ja yli 10 hoitopäivää kuukaudessa 60 e/kuukausi.

Kuukausimaksua voidaan alentaa tai jättää kokonaan perimättä perusopetuslaissa (1136, 19.12.2003) määrätyin perustein. Maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää rehtori yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Kehitysvammalain nojalla toiminnassa mukana olevista oppilaista vastaa sosiaalitoimi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma