romu

Navigaatiovalikko

Murupolku

Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2022

Kunnat sitoutuneet jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätystuotteiden käyttöön

Kuntien omassa toiminnassa ja julkisissa hankinnoissa voidaan vaikuttaa merkittävästi kiertotalouden toteutumiseen. Savo-Pielisen alueella jätehuoltoyhteistyötä tekevät 16 kuntaa ovat hyväksyneet alkuvuonna 2017 yhteisen jätepoliittisen ohjelman, jossa ne sitoutuvat toimimaan esimerkillisesti niin jätteiden synnyn ehkäisemisessä kuin kierrättämisessä.

Kuntien toiminnassa ja niiden tekemissä hankinnoissa on tarkoitus ottaa huomioon entistä paremmin se, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Samoin edistetään mahdollisuuksien mukaan käytettyjen ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden hankkimista. Kuntien käytöstä poistuville tavaroille etsitään uusiokäyttömahdollisuuksia. Ruokahävikin vähentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja ylijäämäruoan myyntiä pyritään laajentamaan.

Kuntien jätepoliittisessa ohjelmassa kunnat ohjaavat myös omistamansa jäteyhtiön, Jätekukon toimintaa. Tavoitteena on kehittää asukkaille tarjottavia palveluja edelleen siten, että kierrätys ja ympäristövastuullisuus lisääntyvät. Myös jätelautakunta toteuttaa osaltaan ohjelmaa esimerkiksi seuraamalla, että asukkaat järjestävät jätehuollon asianmukaisesti.

Ohjelman tavoitteisiin kokonaisuudessaan voi tutustua täällä: Kuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2022