rakennustyömaa

Navigaatiovalikko

Katselmukset

Katselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavat tarkastukset ja katselmukset määrätään lupapäätöksessä. Vastaava työnjohtaja on huolehdittava, että rakennusluvassa määrätyt katselmukset suoritetaan ajallaan. Muistathan sopia katselmuksista riittävän ajoissa.

Katselmukset suorittaa rakennustarkastaja.

Vastaavan työnjohtajan on pidettävä tarkastusasiakirjaa työn edistymisen mukaisesti ja vahvistettava suorittamansa tarkastukset allekirjoituksellaan.

Katselmusten ajankohdat

  • Aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Kokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja
  • Sijainnin merkitseminen, ennen rakennustyön aloittamista rakennuspaikka erkitään maastoon. Tämän jälkeen rakennustyöt voidaan aloittaa.
  • Pohjakatselmus, kun perustusrakenteita varten tarpeelliset maankaivu- ja/tai louhintatyöt on suoritettu
  • Sijaintikatselmus, suoritetaan ennen kun perustusten valua tai muuraaustyön aikana, jos kyseessä on muuraamalla tehtävä sokkeli.
  • Perustuskatselmus, kun perustustyö on suoritettu loppuun ja laudoitukset on purettu, mutta täyttötyöt vielä tekemättä
  • Rakennekatselmus, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty
  • Hormikatselmus, kun hormit ovat valmiit eikä niitä vielä ole peitetty
  • Käyttöönottokatselmus, kun jokin rakennuksen osa otetaan käyttöön ennen rakennuksen valmistumista
  • Loppukatselmus, kun rakennus on valmis ja työt tontilla tai rakennuspaikalla ovat valmiit.

kuvat/asuminen/rakennusvalvonta/katselmukset