kirjaston lastenosasto

Navigaatiovalikko

Murupolku

Kirjaston säännöt

VAARA-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
 

TERVETULOA KIRJASTON KÄYTTÄJÄKSI

Kirjaston tilat ovat kaikille avoimet ja kokoelmat maksutta kaikkien käytössä. Henkilökunta opastaa tiedonhaussa ja kirjastopalvelujen käytössä. Kirjastoa koskevat toivomukset ja palautteet voi tehdä Vaara-kirjastojen henkilökunnalle tai kirjastojen johdolle. Asiakaspalautetta voi antaa myös palautelomakkeella www.vaarakirjastot.fi –sivuilla.

Kirjastokortti

Vaara-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, johon asiakkaalla on yksi kirjastokortti. Kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa Suomessa sekä sitoutumalla noudattamaan Vaara-kirjastojen käyttösääntöjä. Jos asiakkaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kirjastokortti on voimassa vuoden kerrallaan.

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai muun täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella ja esittämällä henkilötodistuksen (esimerkiksi Kela-kortti).  Aikuisen käyttöön tulevaa aineistoa ei saa lainata eikä varata lapsen kortilla.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aina aineistoa lainattaessa ja tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Asiakas on vastuussa kirjastokortillaan lainatusta aineistosta sekä lainojensa uusimisesta ja palauttamisesta. Vastuuhenkilö on vastuussa alle 15-vuotiaan lainoista.

Asiakas on vastuussa osoitteen, nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta. Kortin katoamisesta on heti ilmoitettava kirjastoon. Kortin omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa ennen katoamisilmoitusta lainatusta aineistosta. Kirjasto asettaa kadonneeksi ilmoitetun kortin käyttökieltoon.

Laina-ajat, varaaminen ja uusiminen

Aineiston laina-aika on aineistosta riippuen 7, 14 tai 28 vuorokautta. Laina-aika umpeutuu eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä ja nettikirjastossa vuorokauden vaihtuessa. Aineiston voi palauttaa mihin tahansa Vaara-kirjastoon. Palautuksesta saa halutessaan kuitin.

Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti enintään 100 lainaa. Kirjastokohtaiset aineistorajoitukset ovat mahdollisia.

Kirjaston aineistosta voi tehdä varauksia. Noutamattomasta varauksesta veloitetaan 1 €.
Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti voimassa 20 varausta.

Asiakas voi uusia lainansa 5 kertaa, jollei siitä ole varauksia tai maksut ei ylitä kirjaston määräämää summaa. Uusiminen on mahdollista asioimalla kirjastossa, puhelimitse ja nettikirjaston kautta. Nettikirjastossa (www.vaarakirjastot.fi) uusimiseen ja varaamiseen tarvitaan kirjastokortin lisäksi henkilökohtainen salasanan, jonka saa käymällä kirjastossa.

Maksut ja aineiston korvaaminen

Kirjaston palveluihin liittyvistä taksoista ja maksuista päättää ko. kunnan lautakunta. Lainaussuhteesta aiheutuvat erimielisyydet ja maksuvelvollisuudet käsitellään käräjäoikeudessa. Eräpäivän jälkeen palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään myöhästymismaksu ja palautuskehotuksista sekä perintätoimenpiteistä aiheutuvat kulut. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut nettikirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Lastenosaston aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja lukuun ottamatta konsolipelejä, CD- ja DVD-ROMeja sekä DVD- ja BD-levyjä. Palautuskehotuksista ja perimisestä aiheutuneet kulut veloitetaan kuitenkin asiakkaalta.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Videotallennetta, DVD- ja BD -levyä tai konsolipeliä ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Korvaushintoja ei palauteta takaisin asiakkaalle.

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Lainausoikeus

Lainausoikeuden menettää:
- maksamattomista maksuista, kun ne ylittävät kirjaston määräämän summan
- laskutukseen menneistä palauttamattomista lainoista
- kirjaston omaisuuden kadottamisesta tai turmelemisesta

Lainausoikeuden saa takaisin:
- maksamalla kertyneet maksut
- palauttamalla laskutetun aineiston
- korvaamalla kadonneen tai turmeltuneen aineiston

Käyttöoikeuden menettäminen

Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen henkilökuntaa tai toista asiakasta kohtaan kiellosta huolimatta voi johtaa käyttöoikeuden määräaikaiseen menettämiseen. Henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista. Käyttöoikeuden voi menettää myös kirjaston omaisuuden turmelemisesta. Käyttöoikeuskiellon määrää joko kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston henkilökuntaan kuuluva. Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kielto annetaan suullisesti tai kirjallisesti. Kesto määritellään tilannekohtaisesti.

Kaukopalvelu

Aineistoa, jota ei ole Vaara-kirjastoissa, voidaan tilata kaukolainaksi muista kirjastoista. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia kaukopalvelusääntöjä, lainan antaneen kirjaston ehtoja ja sen määräämiä maksuja. Käyttäjällä on oltava Vaara-kirjastojen kirjastokortti.

Tietosuoja

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainausrekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Lainaajarekisterin henkilötietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteriseloste on nähtävillä www.vaarakirjastot.fi –sivuilla.

kuvat/kirjasto/säännöt