klemmareita

Navigaatiovalikko

Murupolku

Lomakkeet

Perinteiset paperiset lomakkeet

Yleiset asiat

 
   
 Word-lomakkeet

 
PDF-lomakkeet
   

Asuinhuoneiston vuokrasopimus

Asuinhuoneiston vuokrasopimus

Luottamushenkilötiedot -lomake 2017

Luottamushenkilötiedot -lomake 2017

Työsopimus

Työsopimus

Asuntohakemus

Asuntohakemus

Matkalasku

Matkalasku

  Laskulomake

Maaseututoimi

  • Maaseutupuolen lomakkeita löytyy maa- ja
    metsätalousministeriön pitämästä lomakepalvelusta.
    MMM:n lomakepalveluun pääset TÄSTÄ

Sivistystoimi

 
   
 Word-lomakkeet  PDF-lomakkeet
   

Kouluhuoneiston
käyttöoikeussopimus

Kouluhuoneiston
käyttöoikeussopimus

  Päivähoitohakemus
 
  Kunnallisesta varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen
 
  Ilmoitus keskimääräisestä viikkontuntimäärästä
 
  Tuloselvitys päivähoito
 
   

 

 

Rakennustoimi

 
 Word-lomakkeet  PDF-lomakkeet
   
 

Vesihuoltolaitoksen liittymishakemus

Vapautushakemus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä
 

 

   

Ympäristötoimi

 
 Word-lomakkeet PDF-lomakkeet
   
Ilmoitus melusta
 
Ilmoitus melusta
Aumausilmoitus Aumausilmoitus
 
  Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättämiseksi
 
  Yksityistieavustus/Kunnossapitoavustus
 
  Ei peruskorjausavustusta haettavana 2019
 
  Yksityistieavustus hakemuksen liite /
Selvitys omasta työstä

(vain rekisteröitymättömät tiet täyttävät)

 
Työnjohtajahakemus
 
Työnjohtajahakemus
 
Rakennushankeilmoitus, RH1

Rakennushankeilmoitus, RH2

Rakennushankeilmoitus, ohje
 

Rakennushankeilmoitus, RH1

Rakennushankeilmoitus, RH2

Rakennushankeilmoitus, ohje, vain word.

Rakennus- ja toimenpideilmoitus
 
Rakennus- ja toimenpideilmoitus
 
Selvitys naapurien kuulemisesta
 
Selvitys naapurien kuulemisesta
Suostumus
 
 
  Valtakirja
 
Vapatushakemus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä
 
Vapautushakemus vesi- ja
viemäriverkostoon liittymisestä
  Ilmoitus vesirakennustyöstä
 
Maa-ainesten vuosi-ilmoitus
 
Maa-ainesten vuosi-ilmoitus
Maa-aineksen kotitarveotto
 
Maa-aineksen kotitarveotto
  Ympäristölupamääräysten tarkistaminen
 
  Purkamislupa ja -ilmoitus
 
Vuokraoikeuden kirjaaminen
 
 

Ely-keskuksen lomakkeet
 

 

 

 

Puunkaatolausuntolomake

Maisematyölupahakemus Maisematyölupahakemus
 
  Selvitys jätevesijärjestelmästä
 

Vapaa-aikatoimi

 
 Word-lomakkeet  PDF-lomakkeet
   
Aikuisten ilmoittautumislomake Aikuisten ilmoittautumislomake
 
Lasten ilmoittautumislomake Lasten ilmoittautumislomake
 
   
 
 

Valtimotalon käyttövuorohakemus

Valtimotalon käyttövuorohakemus (kynällä täytettävä pdf-lomakkeen versio)