piirustus

Navigaatiovalikko

Murupolku

asuminen lomakkeet

Ohjeet ja lomakkeet

Asemapiirroksen laatiminen

Maanvuokrasopimus rakennusvalvonnassa

Rakentaminen rantavyöhykkeelle

Rakennuslupa

Toimenpidelupa

Toimenpideilmoitus

Puunkaatolausunto

  •  Puunkaatolausuntolomake: pdf

 

Maisematyölupa

Maa-aineksen otto

Purkamislupa

Maalämpö

Poikkeamislupa

  • ohjeet
  • poikkeamislupahakemus

Suunnittelutarveratkaisu

  • ohjeet
  • suunnittelutarveratkaisu -hakemus