kuva

Navigaatiovalikko

Murupolku

Käytöstä poistetun öljysäiliön maahanjättäminen

Käytöstä poistetun öljysäiliön maahanjättäminen

Käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt on poistettava maasta ympäristönsuojelumääräysten mukaan. Jos säiliö puhdistetaan ennen maasta poistamista menee se metalliromuna eteenpäin. Puhdistamaton säiliö on vaarallista jätettä. Jos säiliön ja putkiston poistamisen yhteydessä havaitaan maa-aineksen pilaantumista, on pilaantunut maa-aines puhdistettava.

Vaikeissa olosuhteissa, kuten säiliön sijainti lähellä talon kivijalkaa tai paikassa, jonne ei pääse koneen kanssa, voi ympäristönsuojeluviranomainen myöntää poikkeuksen säiliön poistamismääräyksestä.

Toimita hakemus, jossa on tiedot kiinteistöstä, öljysäiliön asennusvuosi ja tiedot maaperästä sekä kuvaus syistä, miksi säiliö halutaan jättää maahan. Sähköinen lomake löytyy miunpalvelut.fi -sivuilta. Liitteeksi laitat öljysäiliön tarkastusraportin ja todistuksen säiliön ottamisesta pois käytöstä sekä asemapiirroksen, josta selviää säiliön sijaintipaikka. Jos et ole varma, hyväksytäänkö säiliön jättäminen maahan, voi ympäristönsuojelusihteeriä pyytää käymään kiinteistöllä ennen hakemuksen jättämistä.  Viranhaltija voi antaa karkean arvion mahdollisuuksista.

Jotta öljysäiliön voi jättää maahan, on se puhdistettava ja tarkastutettava TUKES:in (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) hyväksymällä öljysäiliön tarkastajalla. Listaus sopivista tarkastajista löytyy tukesin sivuilta. Säiliö on todettava ehjäksi ja siitä on poistettava seinustalla olevat täyttö ja ilmaputket.

Jos säiliö on alle kahden metrin päässä rakennuksen kivijalasta, voi säiliön maahanjättämispäätöksen tehdä ympäristönsuojelusihteeri. Maahan jättäminen muista syistä päätetään kunnanhallituksen ympäristöjaoksessa..

Palvelu on maksullinen.

Maksu on määritetty kunnan vahvistamassa taksassa.

Sähköinen hakemuslomake löytyy miunpalvelut.fi -sivustolta. Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista. 
 
Paperisia lomakkeita saa ympäristötoimistosta tai kunnan kotisivuilta löytyy käsin täytettävä pdf-lomake