näyttely

Navigaatiovalikko

Murupolku

Kuraattori-, psykologi- ja terveydenhoitopalveut

Oppilashuolto

Koulukuraattori

Auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin silloin kun ilmenee huolia koulunkäyntiin, kasvuun tai kehitykseen liittyvissä asioissa.
Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja.
Koulukuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmien toimintaan sekä kodin ja koulun yhteistyöhön tarvittaessa.

Koulukuraattori on tavattavissa koululla torstaisin.

Koulukuraattori Elina Oinonen
p. 013 3305511
elina.oinonen@siunsote.fi

 

Koulupsykologi

Työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistäminen. Koulupsykologin työnkuvaan kuuluvat tarvittaessa mm. oppilashuoltoryhmissä toimiminen, oppimisvaikeuksien selvittäminen, erityisopetuksen ja tukitoimenpiteiden tarpeellisuuden arvioiminen ja suunnittelu sekä muu opetuksen suunnitteluun osallistuminen.
Työskentely oppilaiden kanssa sisältää yhteistyötä vanhempien, koulun henkilökunnan sekä tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa.

Koulupsykologi on tavattavissa koululla maanantaisin.
 

Ajanvaraus: p. 013 3308347 tai riitta.pulkkinen@siunsote.fi

 

Kouluterveydenhoitaja

Vastaanottoajat ovat tiistaisin ja torstaisin.

Kouluterveydenhoitaja Merja Leppänen
p. 013 330 5422
merja.leppanen@siunsote.fi