Lapset

Päiväkoti

Navigaatiovalikko

Otsikko

Murupolku

Päivähoito

Päivähoito

Lasten päivähoito tuotetaan Valtimolla päivähoitolain ja -asetuksen mukaisena. Päivähoidon tarkoitus on tukea kotien kasvatus- ja koulujen opetustehtävää sekä elinkeinoelämää ja se pyritään erityishuollon ohella kytkemään tukemaan ennaltaehkäisevää lastensuojelua.

Valtimon kunnassa päivähoitoa järjestetään päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa.

 

Lomakkeita:

Päivähoitohakemus

Kunnallisesta varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Ilmoitus keskimääräisestä viikkotuntimäärästä

Tuloselvitys päivähoitomaksun määräämistä varten

 

Suunnitelmat ja strategiat:

Varhaiskasvatussuunnitelma

 

 

Syksyllä 2017 päiväkotilapset ja koululaiset piirsivät ja kirjoittivat kunnan päättäjille osoitettuja toiveita. Lasten ja nuorten ideat olivat esillä Marrasmessuilla. Messujen jälkeen tuotoksista koottiin muistio. Toiveiden ja ideoiden lisäksi muistiossa on myös asioita, jotka ovat lasten ja nuorten mielestä Valtimolla hyvin.

Muistion voit lukea klikkamalla tästä.

Yhteystiedot

PTV-sisältö

Päiväkotihoito esiopetusikäisille

Esiopetusta annetaan aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Esikoululaisen ensisijainen hoitopaikka aamuisin ja iltapäivisin on kuolun aamu- ja iltapäivätoiminta. Jos lapsi tarvitsee hoitoa klo 16.15 jälkeen tai vuorohoitoa silloin lapsen hoito järjestetään päiväkodin vuorohoitoryhmässä. Esikouluikäinen on oikeutettu kunnalliseen päivähoitopaikkaan siihen saakka kunnes menee ensimmäiselle luokalle kouluun.

Palvelun kuvaus

Esiopetusta annetaan aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Esikoululaisen ensisijainen hoitopaikka aamuisin ja iltapäivisin on kuolun aamu- ja iltapäivätoiminta. Jos lapsi tarvitsee hoitoa klo 16.15 jälkeen tai vuorohoitoa silloin lapsen hoito järjestetään päiväkodin vuorohoitoryhmässä. Esikouluikäinen on oikeutettu kunnalliseen päivähoitopaikkaan siihen saakka kunnes menee ensimmäiselle luokalle kouluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Vuorohoitoon on oikeutettu lapsi, joka tarvitsee päivähoitoa vanhempien työn tai opiskelun takia.

Palvelupaikat

kuvat/perusturva/päivähoito