rakennustyömaa

Navigaatiovalikko

Murupolku

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tavoitteena on edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan  rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.
 

Rakennusvalvonnan tehtävät perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja - asetuksen (MRA) mukaiseen rakentamisen valvontaan ja neuvontaan kuten mm:

  • rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien sekä toimenpideilmoituksien käsittely ja valvonta
  • jatkuva rakennetun ympäristön valvonta
  • lausunnot ja kannanotot rakennuslain mukaisiin rakennuskaava-, suunnittelutarve- ja poikkeuslupa-asioihin
  • asuinrakennusten korjauksiin myönnettävien avustusten käsittely, rakennustyön valvonta ja neuvonta

Rakentamista ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi kunnan rakennusjärjestyksellä.

Rakennusvalvonnan taloutta ja toimintaa ohjaa ympäristölautakunta ja viranomaistehtävistä perittävät maksut vahvistaa valtuusto.

Luvat haetaan pääsääntöisesti sähköistä Lupapiste.fi -palvelua käyttäen tai jos sähköisen palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, niin  kirjallisesti Valtimon kunnan ympäristötoimistosta ja hakemukseen pitää liittää luvan ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset. Luvan hakemiseen voi rakentaja valtuuttaa myös suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan. Jo rakentamisen suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa ottaa meihin yhteyttä joko Lupapiste.fi -palvelun kautta,  käymällä toimipaikassamme, Kunnantie 1, 75700 VALTIMO. Meidät tavoitat myös puhelitse tai sähköpostitse.

Rakennushankkeessa edellytetyt katselmukset on merkitty lupapäätökseen ja ne tilataan työn edistymisen mukaan rakennustarkastajalta.Sähköisestä Lupapiste.fi -palvelusta löydät lisää tietoa täältä >>

Rakennusvalvonta-asioissa Teitä palvelevat:  

Rakennustarkastaja

Rakennustarkastajan poissa-
ollessa
Tavattavissa pääsääntöisesti keskiviikkoisin,
sovi tapaamisesta ensin puhelimitse
kiireellisissä tapauksissa
Jarmo Kallinen Ari Jaaranen
0401041377 0401041301
jarmo.kallinen(at)valtimo.fi ari.jaaranen(at)valtimo.fi

 

   

Rakennustarkastaja Valtimolla

Rakennustarkastaja tavattavissa Valtimolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin:

  • 20.11.2019
  • 27.11.2019
  • 4.12.2019
  • 12.12.2019
  • 18.12.2019

Sivua päivitetty 30.10.2019