kokoushuone

Navigaatiovalikko

Murupolku

Säännöt, taksat ja strategiat

 

Säännöillä ohjataan kunnan eri viranomaisten toimintaa, toimivallan jakoa ja tehtäviä.

Taksoilla ja maksuilla määrätään palveluiden ja muiden suoritteiden hinnoista.

Strategioilla tarkoitetaan päätöksiä ja toimintaa ohjaavia johdonmukaisia malleja, suunnitelmia ja tietoisesti päätettyä toiminnan suuntaa, jonka avulla pyritään ennakoimaan tulevaisuutta ja lisäämään kunnan mahdollisuuksia selviytyä entistä enemmän epävarmuuksia sisältävässä toimintaympäristössä.