Tekninen hallinto

Navigaatiovalikko

Murupolku

Tekninen hallinto

 
Teknisen toimen tehtävänä on peruspalveluluontoisesti ylläpitää ja kehittää turvallista ja toimivaa elinympäristöä tuottamalla kuntalaisille yhdyskuntateknisiä palveluja ja kiinteistöpalveluja kunnan muille hallintokunnille. 
 
  • Kunnossapito- ja käyttötehtävät 
  • Siivous- ja ruokahuolto 
  • Maa- ja metsätilojen hoito 
  • Liikuntapaikkojen ylläpito 
  • Liikenneturvallisuustyö 
  • Palo- ja pelastustoimi 
  • Asiakaspalvelu, työllisyysasiat 
  • Laskujen maksatus ja tuntipalkat  
Henkilöstö:
 
Tekniikan toimialajohtaja
Tekninen johtaja Ari Jaaranen
Puh. 04010 41301 
E-mail: ari.jaaranen(at)valtimo.fi
 
Kuntatekniikan päällikkö Matti Mäkelä
puh. 04010 41304
Email: matti.makela(at)valtimo.fi
 
 
Toimistosihteeri Pekka Ratilainen
Puh. 04010 41303
E-mail:  pekka.ratilainen(at)valtimo.fi
- asiakaspalvelu ja rakennuslupahakemusten vastaanotto ja esivalmistelu 
- vesi- ja jätevesilaskutus, aluelämpölaskutus 
- vesi- ja jätevesikuluttajien liittymissopimusten siirrot 
 
Toimistosihteeri Salla Ovaskainen
Puh. 04010 41302
E-mail: salla.ovaskainen(at)valtimo.fi
- asiakaspalvelu
- kokoustilojen varaus
- laskujen maksatus
 
Toimistotyöntekijä Pekka Kuittinen
(31.12.2019 saakka)
Puh. 04010 41116
E-mail: pekka.kuittinen@valtimo.fi