vesihuolto

Navigaatiovalikko

Murupolku

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos

Tekninen johtaja Ari Jaaranen
Puh. 04010 41301
E-mail: ari.jaaranen(at)valtimo.fi

 

Vesihuoltolaitoksen hoitaja

Asko Partanen
Mp.  04010 41316
- Vesimittarin vaihtopyynnöt
- Kokkosärkän, Nuolikosken ja
  Juposärkän vedenottamot
- Siirtoviemäri ja tasausallas

Päivystävä laitosmies
Puh. 0401041309     

Vesijohtoverkosto kattaa keskustan kaava-alueen lisäksi keskeisimmät alueet myös sivukyliltä.

Kunnan jätevedet kootaan tasausaltaalle, josta ne johdetaan siirtoviemäriä myöten Nurmeksen jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemärin yhteispituus on 37581 m. Nurmeksen kaupungin viemärilaitos hoitaa jätevedenpuhdistuksen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Vesimittarinlukeman voitte ilmoittaa vesilaskuttajalle kätevästi sähköisellä lomakkeella, joka löytyy https://Miunpalvelut.fi -sivustolta. Palvelun käyttö edellyttää pankki- tai mobiilivarmennetunnisteen käyttämistä ilmoittajan henkilöllisyyden varmistamiseksi. Suora linkki lomakkeelle on tässä: Vesimittarin lukeman ilmoituskortti.

 

Jätevesijärjestelmän korjaaminen

Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät

Jätevesien kiinteistökohtaisen käsittelyjärjestelmän on täytettävä hajajätevesiasetuksessa annetut puhdistustehovaatimukset.

Jätevedet tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet käsitellään yleensä kiinteistökohtaisesti. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvitykselle asetetut vaatimukset on esitetty hajajätevesiasetuksessa.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää lupaa, jota haetaan rakennusvalvonnasta. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma, jonka on täytettävä hajajätevesiasetuksessa mainitut vaatimukset.

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä tulee olla pätevän suunnittelijan laatima. Kaupungin ympäristöpalvelut antaa rakennusvalvonnalle lausunnon suunnitelmasta.

Jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huollettava valmistajan ohjeiden ja jätelainsäädännön mukaisesti siten, että se toimii suunnitellulla tavalla ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täyttyvät.

Jätevesijärjestelmästä on oltava ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Ne säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle. 

Laissa luetelluin edellytyksin kiinteistön omistaja voi hakea vapautusta tai jatkoaikaa jätevesijärjestelmänsä  korjaamiseen. Tätä tarkoitusta varten on sähköisesti täytettävät ja käsittelyyn lähetettävät lomakkeet:

- vapatushakemus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä
- jätevesijärjestelmän korjaamisen jatkoaikahakemus
 
Palvelun käyttö edellyttää kirjautumista ja vahvaa tunnistautumista joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

kuvat/asuminen/vesihuolto