ympäristölupa

Navigaatiovalikko

Murupolku

Ympäristölupa

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ympäristölupa tarvitaan toimintaan, jolla on vaikutuksia maaperään, vesistöön, pohjaveteen tai ilmaan. Ympäristölupaa vaativat toiminnot on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 1 ja 2 §:ssä. Luvanvaraisia toimintoja ovat esim. teollisuuslaitokset, murskausasemat ja suurehkot eläinsuojat.

Ympäristöluvassa toiminnalle annetaan määräyksiä, joilla vähennetään päästöjä.

Ympäristölupahakemuksia on saatavilla ympäristötoimistosta tai netistä. Toiminnan laajuuden ja luonteen perusteella ympäristölupahakemuksen käsittelijä on Valtimon ympäristönsuojeluviranomainen tai Itä-Suomen aluehallintovirasto. Valvontaviranomaisena on Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus sekä Valtimon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristölupahakemus kannattaa laittaa ajoissa vireille, koska luvankäsittely kestää vähintään 3 kk.

 

Lisätietoa:

Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat löydät tästä.

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoituksista löydät tästä.

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröintimenettely löytyy tästä.